VİZYON

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin vizyonu olan “çağdaş, saygın ve özgün bir Sosyal Bilimler Üniversitesi olarak, Orta Doğu'nun tarihî ve sosyo-kültürel mirasının yerelden evrensele taşınması”na iktisadî ve idarî bilimler alanında katkı sağlamak.

MİSYON

Mahallî, ulusal ve uluslararası alanda iktisadî, idarî, malî, siyasî, sosyo-kültürel, hukukî ve tarihî olguların ve olayların araştırılması, yorumlanması, değerlendirilmesi yoluyla özgür bilimsel bilgi üretmek ve buna dayalı sosyal politikalar teklif ederek uygulanmasında ve takibinde rol almak,
 
Zihnî, ruhi ve maddî bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılayacak, bilgi çağının gerekleri ve moral değerlerle donanımlı fertler yetiştirmek.

HEDEFLER

 • Programa dahil olan öğrencilere tüm alt dalları itibariyle iktisadî ve idarî bilimlere dair bilgi kazandırmak; bu çerçevede hem teorik hem de pratik bilgiler vermek.
 • Öğrencileri, ilgili diğer sosyal bilimler hakkında da bilgilendirmek ve kendilerine çok yönlü bakış açısı kazandırmak; bu çerçevede Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji, Felsefe, Tarih, Edebiyat alanlarında da bilgiler aktarmak.
 • Türkiye’deki ve dünyadaki iktisadî ve idarî olgular hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve olayları araştırma, analiz etme, yorumlama imkânı kazandırmak.
 • Yapıcı yönde eleştiren, sorgulayan ve daha iyiye yönelik tekliflerde, uygulamalarda bulunan fertler yetiştirmek.
 • Dinamik, hızlı ve optimum karar verme yeteneğine sahip, toplumun ve dünyanın beklentilerini karşılayacak özellikte mezunlar yetiştirmek.
 • Teorik ve pratik bilgilerle donanmış öğrencileri kamu/özel piyasa şartlarında rahat hareket edebilir bir yapıya kavuşturmak. 

  Hizmet Envanteri-1

  Hizmet Envanteri-2

  Hizmet Envanteri-3